La reacció dels veïns frena els matons de Desokupa a La Clota, a Barcelona