De silencis i oblits. 70 anys de l’alliberament d’Auschwitz
Palestina serà membre del Tribunal Penal Internacional a partir de l’1 d’abril