“Organització i unitat és el que ens fa ser on som”