Feminicidis: ja són 33 dones assassinades el 2016 als Països Catalans.
Quan la protesta indigna més que el feminicidi