Mor Paul Rose, històric militant del Front d’Alliberament del Quebec