Una Llei d’Habitatge preelectoral que permetrà que els lloguers segueixin pujant
Junts X Mas i el processisme estàtic: el joc (brut) continua