Junts X Mas i el processisme estàtic: el joc (brut) continua