“No vull que es creïn més drets sexuals a Guatemala, sinó que els existents es compleixin ”