El Govern espanyol revaloritza les pensions a menys de la meitat de l’IPC