“No vull que es creïn més drets sexuals a Guatemala, sinó que els existents es compleixin ”
Nenes mares a Guatemala: educar per generar un canvi de consciència social