La Comuna 150 anys després “Fou l’unica vegada a la història que la ‘vil multitud’ prengué el protagonisme i fins i tot el poder”