Només una quarta part dels treballadors del món tenen feina estable