Valoració positiva del SEPC a la insubmissió a les proves de competències bàsiques
Volen estendre la insubmissió a l’euro per recepta