Camí de sirga, un quart de segle evocant la Mequinensa perduda