La continuïtat mal dissimulada de l’estil Bustos a Sabadell
La cavalcada de Reis com a eina de propaganda polítca a Sabadell