Odi, lleixiu i fems
«En l’aplicació del dret d’excepció, no hi ha diferència entre els estats democràtics i els autoritaris»
La versió policial s’imposa en els judicis de Can Vies