Les dades del lloc de treball són una eina de guerra de classes
Socorrisme humà en el teatre de les aparences