Per unes vides que valguen més que un cartell
“L’arquebisbe no pot parlar de respecte quan ell no n’ha mostrat cap pel col·lectiu LGTBI”