De xarxes poètiques i nafres obertes
Quan els límits es diuen CT