L’experiència de la comuna de París de 1871
Marx i la crisi de la democràcia