Com el capitalisme, no uns pocs mals actors, ha destruït Internet