Fotomuntatges contra les guerres imperialistes
El llegat de Miguel Hernández se’n va del País Valencià