La ciutat d’Alacant reivindica la figura de Miquel Grau