El Motí dels Velluters recorre els avanços i les mancances de Ciutat Vella