També a Setmana Santa és 8 de març
«Amb l’acció a l’església de Sant Miquel, hem evidenciat moltíssimes coses que estaven amagades»