La Generalitat s’afegeix a la demanda de l’ICAM i acusen la Nati López per totes les mobilitzacions