La il·lusió de normalitat d’Israel s’ensorra: maig de 2021