Missatge des dels barris de Caracas: «Estem bé, però tenim motius per estar molt espantats»