“Les ONG ajuden els governs i impedeixen que els refugiats s’organitzin al costat dels treballadors grecs”