Andreu Ginés, premi d’estudis històrics Ferran Soldevila, avui a Molins de Llobregat