4F: d’un procés kafkià a la tragèdia (L’ACCENT 201. Maig de 2011)
Les repercussions de ‘Ciutat Morta’ i el silenci mediàtic del cas 4F