Les dades del lloc de treball són una eina de guerra de classes
Com el capitalisme, no uns pocs mals actors, ha destruït Internet