València ix al carrer contra la privatització de la sanitat
Revisions franceses a la directiva Bolkestein
I el parlament va crear una comissió d’Investigació…
El pla per aprimar Televisió de Catalunya
Filòlegs del sector elèctric i ‘dèficit de tarifa’
Àigues tèrboles: la privatització dels serveis d’aigües als Països Catalans
PWC: denominador comú en les retallades als mitjans de comunicació valencians i principatins
Hospital de Manises: al ‘Model Alzira’ li tornen a fallar els comptes
Aclaparadora majoria contra les privatitzacions a Elx
Sobre el finançament privat a les universitats