Concentrada blanca i rica
Una Institució malalta de privilegis