Oposició i mobilització a la MAT a Gramenet, imposada per l’Estat i Red Eléctrica