Valoració positiva del SEPC a la insubmissió a les proves de competències bàsiques