Fortunato Depero i la reconstrucció futurista de l’univers