Aturem la contrareforma laboral:
L’ús massiu d’externalitzacions i subcontrates deteriora les condicions de milers de treballadors
Petit decàleg d’instruments de subversió contra la nova reforma laboral