Les reformes laborals (1976-2012): els mateixos objectius i les mateixes fal·làcies