Violència d’Estat enmig del diàleg: Renán Vega i la universitat pública a Colòmbia