La Generalitat també considera legal la vaga d’Esfosa del març
Esfosa: trinxant drets per embotir-se de beneficis