La guerra d’Ucraïna és un preludi d’una guerra global més prolongada?