Idagja Lachgare: “La lluita del poble sahrauí és pacífica, però la nostra paciència té un límit”.
‘Als sahrauís no ens és permès estudiar física, química, medicina o pilotatge d’avions’
Els murs del mediterrani