Ramon Archs Serra. Combatent en defensa de la classe treballadora.
10 de març, la memòria d’Ovidi i Salvador Seguí