I el parlament va crear una comissió d’Investigació…
Hospital de Manises: al ‘Model Alzira’ li tornen a fallar els comptes