Ni el seu estat, ni la seua crisi. Construïm la nostra sobirania, fem Catalunya Nord