Josep Cabanyol (SICOM) “Acostar-se a la realitat no és contrainformació, és informació”