Les repercussions de ‘Ciutat Morta’ i el silenci mediàtic del cas 4F