Quotes i privatització de l’educació (el cas de l’escola Auró)