En record de Toni Villaescusa
‘La generació del Cala va posar la llavor d’un discurs que ha perdurat fins avui en dia’
Terra Lliure com a punt de partida del moviment d’alliberament nacional