El Baix Penedès com a camp de batalla
Un llibre amb arrels
Pel bon camí