Aixecaments de la Terra: Composició i estratègia de l’acció de masses
El Baix Penedès com a camp de batalla
Un llibre amb arrels
Pel bon camí